Toegankelijkheid van de website

PnK®-Methode stelt alles in het werk opdat iedereen probleemloos toegang kan krijgen tot de volledige inhoud van deze website, ongeacht hun leeftijd, hun eventuele handicap of de eventueel onconventionele technologie die ze gebruiken.
Daarom voldoen onze toegangscriteria aan niveau AA van de Richtlijnen voor toegankelijkheid van webinhoud 1.0 (WCAG 1.0), die werden opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C), een internationale vereniging van verschillende openbare en particuliere organisaties die samen normen opstellen om de goede praktijken op vlak van webontwikkeling te bevorderen en te verspreiden.